شاید، نگران من میشی

میای بازم به یاد من

گاهی پریشونم میشی

میای، بازم به خاطرم

منم هنوز دلم می خواد

مواظب خودت...، بگم

گاهی مزاحمت میشم

سربه سر من میذاری

گاهی با حسی مهربون

برای من گل میاری

تو توی خونه خودت

من توی این چاردیواری

راستی

هنوز نمی دونم

تو......

.......

تو  چه ربطی به من داری؟!!


 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)