تا به حال به رویای  شن های

ساعت شنی

فکر کرده ای؟

آنها به این می اندیشند که

کاش، زیر پایشان

گودالی به عمق زمان نبود...!


 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)