همیشه که نمی شود زود برسیم

یا به موقع حرف دلمان را بزنیم

همیشه که نمی شود به جا و به موقع انجامش داد

همیشه که نمی شود تغییر خوب و سروقت باشد

گاهی دیر می رسیم

دیر می گوییم

دیر می شویم

یعنی دیر می شود

نگاه های سروقتی که، بی موقع یادشان میافتیم

حرف های به جایی که، نابه جا برداشت می کنیم

دقیقاً گاهی

عمیقاً

در همان لحظه

در همان جایی

که باید

درِ دل را باز می گذاشتیم و گوش ِ شنوا می داشتیم

بی وقتی کردیم و دیر شد

و حالا

برای تمام عمر

باید برای آمدنش

در را نیمه باز بگذاریم

!و دل را تنها نگه داریم

نظرات ()
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)