: آروم و مردد پرسید

? کسی تو زندگیت هست

 

مطمئن پاسخ دادم

آره، خیلی ها

به اندازه یه دنیا آدم

 

: با تعجب و تردید گفت

....آخه میخواستم

 

: محکم و با اطمینان گفتم

... اما

من تو زندگی کسی نیستم

! زندگی هیچکس

نظرات ()
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)