من تو را نه از آسمان و زمین

که از آفتابگردان های مزرعه دارم

همان ها که از تبار گردیدن و گرداندنند

من تو را نه از ماه و ستاره

از پیچک های روان باغ دارم

که بسیار اهل پیچیدنند

من تو را نه از باد و باران

که از سراب های داغ کویر دارم

همان ها که اهل توهم و گداختنند

 

من تو را به این آسانی ها ندارم

که با من از رفتن می گویی

مراقب خودت باش

من

مدت هاست، که یاغی شده ام!

نظرات ()
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)