بگذار منطقی باشیم

حق باکیست؟

تو عصیان میکنی

من لبخند میزنم

 

تو فریاد می زنی

من لبخند میزنم

توآزار میدهی

باز لبخند میزنم

 

تو تنها… میروی

من هم لبخند میزنم

تو آرام می شوی

من سکوت میکنم

و... ناگهان، میروم

 

تو عصیان میکنی

فریاد میزنی

آزار میدهی

لبخند نمیزنی چرا؟

تو چرا منطقی نیستی؟

نظرات ()
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)