وقتی در طوفان گرفتار می آیی

چه باک، که دکمه پیراهنت باز باشد یا نه؟

چه خیالی که پریشانی مویت، دلی را چنگ می زند یا نه؟

گو خاک، چشمانت را تر کند یا نکند؟

یا باد، حقیقت اندامت را تنگ در آغوش گیرد یا نگیرد؟

تو میروی و عنان رسواییت را طوفان به دست گرفته و بی پروا، تاب می دهد

خواه باشی یا نباشی، دیگر چه باک؟

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)