شاید نشان دیگری نباشد

پس این سکوتِ محض ناچیز را از من بپذیر

بعنوان تنها دارایی، برای بیان عمیق ترین احساس

اگر دیگر نبودم

برای یادبود حضورم تنها لحظه ای

سکوت کن
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)