اگر به چشمت نمی آیم

اگر صدایم دیگر به تو نمی رسد

اگر نگاهت خالی از بودنم شده

اگر در هوایت نفس نمی کشم

اما دلم که باتوست هنوز

بند دل ها که به هم گره بخورد تمام است

تمام

درست مثل حال و روز اکنون من

که تماماً به خیالت گره خورده

خواستم بگویم

پای رفتنم همینجا ایستاده، درست کنارِ رفتنت....

اگر خواستی

بیا و دوباره از من عبور کن

من همینجا زمینگیر شده ام.

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)