تمام ممکن ها، ناممکن می شود

وقتی جسمت به ضیافت می رود و

روحت به مسلخ

وقتی گریه ات درونی می شود و

خنده ات به بیرون می ریزد

چه انتظار داری؟

این زندگی

گوشت و پوست ندارد

فقط استخوانست که به زخم فرو رفته

و منتظر انعکاس غروب های زیبا در شیشه نگاه ماست

این زندگی تاریک نیست

غمبار و تنها نیست

برای ما خیلی هم آشناست
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)