عجب...

شنیدم که باز هم به خس خس افتاده ای

از جانت چه میخواهد این وارونگی؟ نمیدانم

آنقدر ذره ذره به هوایت، معلق شدند

که حال و روزت را معطل و دگرگون کردند

راستی، تو خواب هم میبینی؟

آرزو هم داری؟

نفس که نمیکشی، می دانم!!

اما

من برایت رویای برگ و درخت و طراوت آرزو دارم

"شهر ِ سبز من، آسوده بخواب "

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)