گاهی به سرم می آید

از سرم بندازمش

اما به دلم نمی آید

که از دلم بردارمش

سر و دل

عقل و عشق

چه تعارض عجیبی

از تو چه پنهان

اعتقادم  اینست که بیشتر، عقل سر پیروز است

و چه پنهانتر

که باورم اینست، عشق ِ دل پیروزتر

خوب بود اگر دل، عقل داشت و

عشق هم سر و سامان

اما افسوس

که نابسامانی  قانون امروز دنیای ماست!

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)