"ماه"

 

گیرم، تمام لحظه هایم روز

تمام سال من، شعبان

گیرم روزهایم شاد

ماه ِ شب هایم همه تابان

....

چه روزی، بی حضور تو؟

چه شعبانی، بدون تو؟

 

.....

محرم گشته این دنیا

بدور از خاطر سبزت

بیا از من بگیر این غم

وفا بگذار بر عهدت

....

بیا ماه زمانم باش

بیا، تو روح و جانم باش

بیا تا بر دل و جانم

شعف آید، شرر ریزد

بیا تا از تمام سال

عطر نرگس، باز، برخیزد

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)