مستِ مستم

از بهارت، از وجودت

مستِ نرگس

خمارِ هر لحظه حضورت

زخمه ی تار، همچنان مشتاق حافظ

کلبه ی من، همه بی تابِ عبورت

باش، تا بشم سرگشته تو

بشم لیلا، بشم مجنون کویت

بیا تا تازه سازم روح و جانم

بیا تا نو شوم باز از بهارت

اینبار جز من..." تمام خونه غرق بوی عیده، یه عطری غیر ِ هر روز و همیشه... "
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)