امان از شنبه های پیر

از تکرار بودن

از حسی غریب و دیر

باز هم تلمیح تو

باز،  ایهام من

چرا ایجاز ع ش ق

چرا درگیر تن

باز هم ردیف تو

کاش در معنی من

کاش باز هم

من و تو کنار هم، اما

باز هم غربت و غم

....

باز ضجه های شبگیر

باز تپش نفسگیر

باز هم شنبه ی پیر

 

" این کار هم ، انتخابی از کتابه، شنبه هایی که شاید یه کم باید فرق کنه، از حالا به بعد..."
 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)