می شود خیلی ساده ‏
بگویی
چگونه از تو بگویم
تا لبانم آتش نگیرند
تا ابرهای پشت پلکم
سرریز نشوند
چگونه از تو بگویم و چطور
تا جانم نسوزد
قلبم خونبار نگردد (به خونبارش دعوت نشود)‏
چگونه بگویم از این بی تابی، بی قراری
‏...‏
تو که می دانی لبخندت ‏
تا عمق روحم نفوذ می کند
چرا ماه لبانت را ‏
پنهانم میکنی ‏
چرا دریغم میداری
کنارت بودن  و ‏
لمس نزدیک باران ِ مهرت را
‏...‏
گوشه دلی، نیم نگاهی اگر داری
بگذار برای مأوای من ِ شب زده
شب زده ای که بی تو
تمام زادروزش را اشک می ریزد.‏

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)