با تردید پرسید:

کسی در زندگیت هست؟

مطمئن پاسخ دادم

آره ،خیلی ها

به اندازه یه دنیا آدم

با تعجب و تردید گفت:

من.....

وسط حرفش پریدم، محکم و با اطمینان گفتم:

اما

من در زندگی کسی نیستم

در زندگی هیچکس.....!


 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)