پس فریاد دلش را به نگاهش ریخت

آسوده ، وجودش را به قلم آویخت

آرام  نوشت

به پاکی جنگل سبز

به جاری آبی رود

به سبزی آرام برگ

به سرود شاد تگرگ

باشد

چون همیشه

به مهر باران باشی

تا ابد

تا بیکران

تا همیشه

مهربان باشی

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)