بالاخره
اومدی
همه چشم به راه بودن
چه خوب شد اومدی
جماعتی شاد شدن
کوچیک و بزرگ
پیر و جوون
رفتن به سمت نو شدن
تازه  و  سبز و  پرنشاط
هفت بار بهت سلام دادن

 حالا تو هم یه کاری کن
برای اون کسایی
که چشم براهی ندارن
دعا بکن

راستی که حس بدیه
وقتی که منتظرت نباشن

 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)