از سرم واکُن خودت را

به تازگی درگیر ِ دیگری شدم

سایه ات از سرم بردار

درگیر تنهایی ِ دیگری، شدم

فرق است میان او با تو

گمان کنم

اسیر  تفاوت  بدتری شدم...


 
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)