دوست ندارم در آغوشش بگیرم

دستانش را بفشارم

ببوسمش

لمسش کنم

دوست ندارم حتی صدایش کنم

...

میخواهم ساعتی

همان ساعتِ آخر

بی هوا

خیره

رو در رو

فقط نگاهش کنم

اصلاً

میخواهم در نگاهش تمام شوم

بمیرم

نظرات ()
 
کتاب

روزمرگی
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)