منطقِ سردِ پاییز

مثل بی منطقیِ زنی ست

که

وقتی دارد از زندگی مردی می رود

بی رحمانه

موهایش را رنگ می کند

پاییز

عجیب

بی رحم است

نظرات ()
 
کتاب

روزمرگی
کليه حقوق اين سایت طبق قوانين نرم افزاری متعلق به طراحان وب شاپرک می باشد   (www.shaparakgroup.com)